LEEST U VOORDAT U HET FORMULIER INVULT OOK DE PRIVACY VERKLARING
Door het invullen en versturen van de gegevens, geeft u ons toestemming,

om de door u versterkte gegevens binnen de parochies van het cluster Susteren te mogen gebruiken om medewerkers van de parochie de mogelijkheid te bieden het heilig vormsel van uw kind zo goed mogelijk te regelen en uzelf eventueel van informatie betreffende het heilig vormsel van uw kind te voorzien .

Ook zullen wij de naam van de vormeling vermelden in het parochieblad.
De parochies houden zich aan het Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018 (Klik)

Deze gegevens worden ook per hand doorgegeven aan de kerkelijke ledenadministratie "SILA".
Wanneer u hier bezwaar tegen hebt, kunt u dit vermelden bij de opmerkingen onderaan in het formulier.


vul nogmaal uw email adres in

In welke kerk en in welke plaats werd uw kind gedoopt?

Wat is de doopdatum van uw kind?


GEGEVENS OVER OUDERS

________________________________________________________________________________________________________


GEGEVENS OVER GEZIN


WONEN ER MEER KINDEREN IN HET GEZIN?

Door onderstaande gegevens te verstrekken geeft u toestemming om ze te gebruiken voor de parochieadministratie zie ook de privacyverklaring van de parochies

OPMERKINGEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE GEGEVENS OF VRAGEN OVER HET HEILIG VORMSEL

Alert!